Politica de confidențialitate a AdministrareTehnicaImobile.ro

Acest site web colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

 

Acest document poate fi tipărit pentru referință utilizând comanda print din setările oricărui browser.

 

Proprietar și operator de date

BUBU ADMIN TEHNIC S.R.L., Str. Lamaitei, Nr.33 A, Camera 2, Pantelimon, Judet: Ilfov

 

E-mail de contact al proprietarului: grupadmimobile@gmail.com

 

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest site le colectează, prin el însuși sau prin terți, se numără: Tracker; Date de utilizare; Nume; numele de familie; Numele Companiei; Adresa de e-mail; site-ul web; Telefon: numarul de telefon; Mesagerie Instant: numarul de WhatsApp sau numele contului Facebook/Twitter/LinkedIn/Instagram/Telegram, Datele comunicate în timpul utilizării serviciului; nume de utilizator; diverse tipuri de date; identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (Google Advertiser ID sau IDFA, de exemplu).

 

Detalii complete despre fiecare tip de Date personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.

 

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați acest site web.

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest site web sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor de către acest site web.

 

În cazurile în care acest Website precizează în mod expres că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

 

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele cu caracter personal care sunt obligatorii sunt bineveniți să contacteze Proprietarul.

 

Orice utilizare a Cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest Website sau de către proprietarii serviciilor terțelor părți utilizate de acest Website servește scopului de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document. și în Politica de utilizare a cookie-urilor, dacă este disponibilă.

 

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web și confirmă că au consimțământul terțului pentru a furniza Datele Proprietarului.

 

Modul și locul de prelucrare a Datelor

Metode de prelucrare

 

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor.

 

Prelucrarea Datelor se realizează folosind computere și/sau instrumente abilitate IT, urmând proceduri și moduri organizatorice strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui Website (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terți- furnizori de servicii tehnice părți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment de la Proprietar.

 

Temeiul juridic al prelucrării

 

Proprietarul poate prelucra Date personale referitoare la Utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: Conform unor legislații, Proprietarului i se poate permite să prelucreze Date cu caracter personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („opt-out”), fără a fi nevoit să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele baze legale. Acest lucru, cu toate acestea, nu se aplică, ori de câte ori prelucrarea Datelor cu caracter personal este supusă legii europene privind protecția datelor;
 • Furnizarea Datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • Prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în proprietatea Titularului;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de un terț.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea Datelor cu Caracter Personal este o cerință statutară sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

 

Loc

 

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare.

 

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât a sa. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor Date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate. de către Proprietar pentru a-și proteja Datele.

 

În cazul în care are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe verificând secțiunile relevante ale acestui document sau pot întreba Proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

 

Timp de retenție

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este cerut de scopul pentru care au fost colectate.

 

Prin urmare:

 

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la îndeplinirea integrală a contractului.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopurile intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să rețină Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar să facă acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

 

Odată ce perioada de păstrare expiră, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

 

Scopurile prelucrarii

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciul, să-și îndeplinească obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (sau ale Utilizatorilor sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, precum și următoarele: Gestionarea plăților, Optimizarea și distribuția traficului, Analytics, Managementul etichetelor, Contactarea utilizatorului, Înregistrarea și autentificarea, Înregistrarea și autentificarea furnizate direct de acest site web, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Gestionarea cererilor de asistență și contact, Colectarea informațiilor , Funcții sociale, Găzduire și infrastructură de backend, Remarketing și direcționare comportamentală, Publicitate și Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje.

 

Pentru informații specifice despre Datele cu Caracter Personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate consulta secțiunea „Informații detaliate privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal”.

 

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

 

Analytics

Serviciile cuprinse în această secțiune îi permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.

 

AWStats (cPanel, L.L.C )

 

AWStats este un serviciu de analiză web furnizat de cPANEL („cPanel, L.L.C ”) . AWStats utilizează Datele colectate pentru a urmări și a examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale.

 

AwStats poate folosi Datele colectate pentru a contextualiza și a personaliza reclamele propriei rețele de publicitate.

 

Date personale prelucrate: Tracker; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out.

 

Contactarea Utilizatorului

Formular de contact (acest site web)

 

Prin completarea formularului de contact cu Datele sale, Utilizatorul autorizează acest Website să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

 

Date personale prelucrate: numele companiei; Adresa de e-mail; Nume; numele de familie; site-ul web, numarul de telefon.

 

Butoane de apelare rapida (acest site web)

 

Prin accesarea butoanelor de apelare rapida cu Datele sale, Utilizatorul autorizează acest Website să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde solicitărilor de informații, oferte sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

 

Date personale prelucrate: numele companiei; Adresa de e-mail; Nume; numele de familie; site-ul web, numarul de telefon, numarul de WhatsApp, idul de Telegram, Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest, Twitter.

 

Listă de corespondență sau buletin informativ (acest site web)

 

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau la newsletter, adresa de e-mail a Utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații de natură comercială sau promoțională referitoare la acest Site. Adresa dvs. de e-mail poate fi adăugată la această listă ca urmare a înscrierii la acest site web sau după efectuarea unei achiziții.

 

Date personale prelucrate: adresa de e-mail; Nume; numele de familie; Date de utilizare; site-ul web.

 

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct de pe paginile acestui Website și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când Utilizatorii nu îl folosesc.

 

Widget Google Map (Google LLC)

 

Google Maps este un serviciu de cartografiere web dezvoltat de Google LLC care permite acestui Website să încorporeze conținut de acest fel pe paginile sale.

 

Date personale prelucrate: Tracker; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Widget video YouTube (Google LLC)

 

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google LLC care permite acestui Website să încorporeze conținut de acest fel pe paginile sale.

 

Date personale prelucrate: Tracker; Date de utilizare.

 

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Gestionarea plăților

Dacă nu se specifică altfel, acest site web procesează orice plată prin card de credit, transfer bancar sau alte mijloace prin furnizori externi de servicii de plată. În general și cu excepția cazului în care se specifică altfel, Utilizatorilor li se cere să furnizeze detaliile de plată și informațiile personale direct acestor furnizori de servicii de plată. Acest site web nu este implicat în colectarea și procesarea unor astfel de informații: în schimb, va primi doar o notificare din partea furnizorului de servicii de plată relevant cu privire la finalizarea cu succes a plății.

 

Banca Transilvania

 

Banca Transilvania este un serviciu de bancar care permite Utilizatorilor să efectueze plăți online si offline.

 

Date cu caracter personal prelucrate: diverse tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate a Bancii Transilvania – Politica de confidențialitate.

 

Categoria datelor cu caracter personal colectate conform CCPA / GDPR: informații pe internet.

 

Infrastructură de găzduire și backend

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui Date și fișiere care permit acestui site web să ruleze și să fie distribuit, precum și să ofere o infrastructură gata făcută pentru a rula anumite caracteristici sau părți ale acestui site web.

 

Unele servicii dintre cele enumerate mai jos, dacă există, pot funcționa prin servere distribuite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației reale în care sunt stocate Datele cu caracter personal.

 

Nav

 

Nav este un serviciu de găzduire și backend oferit de NAV Communications S.R.L.

 

Date cu caracter personal prelucrate: diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Romania – Politica de confidențialitate.

 

Colectarea informațiilor

Gestionarea contactelor și trimiterea mesajelor

 

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date referitoare la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe link-urile incluse în mesaj.

 

Gestionarea cererilor de asistență și contact

Acest tip de serviciu permite acestui site web să gestioneze asistența și solicitările de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact.
Datele personale prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în mesaje și de mijloacele folosite pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

 

Gmail (Google LLC)

 

Gmail este un serviciu de e-mail pentru gestionarea cererilor de asistență și contact oferit de Google LLC .

 

Date personale prelucrate: Date comunicate în timpul utilizării serviciului; Tracker; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrarea sau autentificarea, Utilizatorii permit acestui Website să-i identifice și să le ofere acces la servicii dedicate.
În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot oferi servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest Website va putea accesa unele Date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

 

Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot colecta și date cu caracter personal în scopuri de direcționare și profilare; pentru a afla mai multe, vă rugăm să consultați descrierea fiecărui serviciu.

 

Înregistrarea și autentificarea furnizate direct de acest site web

 

Prin înregistrarea sau autentificarea, Utilizatorii permit acestui Website să-i identifice și să le ofere acces la servicii dedicate. Datele personale sunt colectate și stocate numai în scopuri de înregistrare sau identificare. Datele colectate sunt doar cele necesare pentru furnizarea serviciului solicitat de Utilizatori.

 

Înregistrare directă (acest site web)

 

Utilizatorul se înregistrează completând formularul de înregistrare și furnizând datele personale direct acestui site web.

 

Date personale prelucrate: adresa de e-mail; Nume; numele de familie.

 

Caracteristici sociale

Profil public (acest site web)

 

Utilizatorii pot avea profiluri publice pe care alți Utilizatori le pot afișa. În plus față de Datele personale furnizate, acest profil poate conține interacțiunile Utilizatorilor cu acest Website.

 

Date personale prelucrate: prenume; numele de familie; nume de utilizator.

 

Optimizarea si distributia traficului

Acest tip de serviciu permite acestui site web să își distribuie conținutul folosind servere situate în diferite țări și să își optimizeze performanța.

 

Ce date cu caracter personal sunt prelucrate depind de caracteristicile și de modul în care aceste servicii sunt implementate. Funcția lor este de a filtra comunicările dintre acest Site Web și browserul Utilizatorului.

 

Având în vedere distribuția pe scară largă a acestui sistem, este dificil de determinat locațiile în care sunt transferate conținuturile care pot conține Informații Personale ale Utilizatorului.

 

Rank Math (Rank Math Ventures LLP.)

 

Rank Math este un serviciu de optimizare oferit de Rank Math Ventures LLP.
Modul în care este integrat Rank Math înseamnă că filtrează tot traficul prin acest site web, adică comunicarea dintre acest site web și browser-ul Utilizatorului, permițând totodată colectarea datelor analitice de pe acest site web.

 

Date personale prelucrate: Tracker; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: India – Politica de confidențialitate.

 

LiteSpeed (LiteSpeed Technologies, Inc.)

 

LiteSpeed este un serviciu de optimizare oferit de LiteSpeed Technologies, Inc.
Modul în care este integrat LiteSpeed înseamnă că filtrează tot traficul prin acest site web, adică comunicarea dintre acest site web și browser-ul Utilizatorului, permițând totodată colectarea datelor analitice de pe acest site web.

 

Date personale prelucrate: Tracker; diferite tipuri de date, așa cum este specificat în politica de confidențialitate a serviciului.

 

Locul procesării: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

 

Informații despre renunțarea la publicitatea bazată pe interese

În plus față de orice funcție de renunțare oferită de oricare dintre serviciile enumerate în acest document, Utilizatorii pot afla mai multe despre cum să renunțe în general la publicitatea bazată pe interese în secțiunea dedicată a Politicii cookie.

 

Informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Vanzarea de bunuri si servicii online

 

Datele personale colectate sunt folosite pentru a furniza Utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și posibila livrare.

 

Datele personale colectate pentru finalizarea plății pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alt mijloc de plată avut în vedere. Tipul de date colectate de acest site depinde de sistemul de plată utilizat.

 

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de către Proprietar.

 

În special, Utilizatorii au dreptul de a face următoarele:

 

 • Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale.
 • Dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii sunt oferite în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Dreptul de acces la datele lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, de a obține dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a Datelor în curs de prelucrare.
 • Dreptul de verificare și rectificare a Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a verifica acuratețea Datelor lor și de a cere actualizarea sau corectarea acestora.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra Datele în niciun alt scop decât stocarea acestora.
 • Dreptul să le fie șterse sau eliminate în alt mod datele personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea Datelor lor de la Proprietar.
 • Dreptul sa primeasca datele lor și sa le transfere unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a primi Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le fie transmise unui alt operator fără nicio piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații precontractuale ale acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a vă opune prelucrării

 

În cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale conferite Proprietarului sau în scopurile intereselor legitime urmărite de către Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară pentru justifica obiecția.

 

Utilizatorii trebuie să știe că, totuși, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, ei se pot opune acelei prelucrări în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

 

Cum să exercite aceste drepturi ?

 

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de Utilizator poate fi îndreptată către Proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

 

Politica de cookie-uri

Acest site web folosește trackere. Pentru a afla mai multe, Utilizatorul poate consulta Politica de Utilizare a Cookie-urilor.

 

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

 

Acțiune legală

 

Datele personale ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestui site sau a serviciilor aferente.

 

Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie datele cu caracter personal la cererea autorităților publice.

 

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

 

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite Servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere.

 

Jurnalele de sistem și întreținerea

 

În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site web (jurnalele de sistem) să utilizeze alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

 

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

 

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

 

Cum sunt gestionate solicitările „Nu urmăriți”.

 

Acest site web nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.

 

Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțelor pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

 

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

 

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui Site Web și/sau – în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și legal – trimițând o notificare Utilizatorilor prin orice informații de contact disponibile pentru proprietarul. Este recomandat să verificați des această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări enumerată în partea de jos.

 

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, acolo unde este necesar.

 

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

 

Orice informație care în mod direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr personal de identificare – permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

 

Date de utilizare

 

Informații colectate automat prin acest site web (sau servicii terțe utilizate în acest site web), care pot include: adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează acest site web, adresele URI (identificatorul uniform de resurse), momentul solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat cu succes, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizate de Utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației, cu referire specială la succesiunea de paginile vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

 

Utilizator

 

Persoana care utilizează acest site web care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Persoana vizată.

 

Subiectul datelor

 

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

 

Procesor de date (sau supervizor de date)

 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Datele cu caracter personal în numele Controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 

Controlor de date (sau proprietar)

 

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestui site web.

 

Acest site web (sau această aplicație)

 

Mijloacele prin care sunt colectate și prelucrate Datele personale ale Utilizatorului.

 

Serviciu

 

Serviciul furnizat de acest Website așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibile) și pe acest site/aplicație.

 

Uniunea Europeană (sau UE)

 

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

 

Cookie

 

Cookie-urile sunt trackere care constau din seturi mici de date stocate in browserul Utilizatorului.

 

Tracker

 

Tracker indică orice tehnologie – de exemplu cookie-uri, identificatori unici, semnalizatoare web, scripturi încorporate, etichete electronice și amprentare – care permite urmărirea Utilizatorilor, de exemplu prin accesarea sau stocarea informațiilor pe dispozitivul Utilizatorului.

 

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor multiplelor legislații, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Această politică de confidențialitate se referă numai la acest site web, dacă nu se specifică altfel în acest document.

 

Ultima actualizare: 26 martie 2023

A fost utila pagina ?

Click pe stele pentru a vota

Media / 5. Voturi:

Niciun vot, adauga tu primul vot aici !